ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΑΕ Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος
Επιλέξατε ({{ tags | appliedTags | totalProducts }})
  • {{tag.name}}{{tag.totalProducts}}
Περιορίστε τα αποτελέσματα ({{ tags | unappliedTags | totalProducts }})
  • {{tag.name}}{{tag.totalProducts}}

Το σύστημα Kombi

Επιλέξτε ανάμεσα σε τρεις διαφορετικούς ισχυρούς κινητήρες, και σε δέκα διαφορετικά εργαλεία Kombi, και φτιάξτε το δικό σας ιδανικό μηχάνημα, ανάμεσα σε 30 διαφορετικούς συνδυασμούς! Εφόσον ήδη διαθέτετε τον κινητήρα, η αγορά του επόμενου μηχανήματος σας θα είναι ακόμα πιο οικονομική, αφού το μόνο που θα πρέπει να προμηθευτείτε, θα είναι το επόμενο εξάρτημα.

Ελαφρά βασικά μηχανήματα

Ισχυρά βασικά μηχανήματα με κινητήρα 4-MIX

Εργαλεία Kombi